Biografier           
Frede forsøger at samle oplysninger om kendte personer fortrinsvis danske, og han gør et stort arbejde for at oplysningerne er korrekte, men er der fejl og mangler, vil han gerne høre nærmere.

                                                                                                       

       Steen Steensen Blicher    Søren Kierkegaard         Kaj Munk               H. C. Andersen        N. F. S. Grundtvig   Peder Severin Krøyer       Ragna Tang